Indkøbskurv
Inkøbskurven er tom
Gå til inkøbskurven

Produkter mod...

Find dit skadedyr

Bladlus eller spindemider? Gråskimmel eller meldug? Skadevoldere er ofte meget små og svære at se.

Find via billede

Find via kategori
Humlebistade
Inkl. frakt
Pris kr. 798,00

Humlebistade


NB! Humlebistader skal tidligst bestilles ugen før blomstring starter.

Humlebier har den store fordel i forhold til almindelige bier, at de starter flyvning tidligere på året under koldere og mere overskyede forhold. En almindelig bi begynder flyvningen ved ca. 15 °C og gerne på en solrig dag. En humlebi derimod, går på vingerne når temperaturen når over ca. 5-6 °C, også selvom det er overskyet.

Mange af vore frugtræer, som f.eks. kirsebær, æble, pære og blomme blomstrer tidligt i foråret, hvor temperaturen er under 15°C. Under sådanne forhold er der risiko for dårlig bestøvning og dermed etablering af få frugter. Med et humlebistade har du nu mulighed for at opnå god bestøvning og dermed god frugtsætning og høst af mange frugter til efteråret. Af samme grund bruges humlebistader også i mange danske frugtplantager og på jordbærmarker.

Humlebistadet er et engangsstade. Det indeholder én dronning og mange arbejdere. Dronningen lægger hele tiden æg, og derfor stiger antallet af arbejdere i stadet. Efter 6-8 uger, nogen gange længere tid, dør dronningen, og stadet kollapser og kan ikke anvendes mere. 

Et humlebistade kan bestøve frugttræer og -buske i haver op til 2.000-3.000 kvm. 

Humlebistadet bestilles tidligst ugen før blomstringen starter i den kultur, du vil have bestøvet.


Brugsanvisning

Humlebistadet indeholder bier og en beholder med sukkervand (se punkt 6, foto) i bunden af stadet. Sukkervandsbeholderen er lukket med et skruelåg under transporten. Ved modtagelse åbnes låget (4) og plastikbeholderen med boet (8) løftes ud af stadet. Fjern skruelåget fra sukkervandsbeholderen. Boet sættes på plads ovenpå sukkervandsbeholderen, og låget (4) lukkes igen.

Anbring stadet i skygge og i læ for vind og regn, gerne lidt hævet over jorden og under et halvtag. Efter et par timer kan den lille blå slidse skydes til side for flyvehullet (1), så bierne kan flyve ud og gå i gang med bestøvningen.

Ønsker du at lukke for stadet, f.eks. fordi du vil flytte det et andet sted hen, kan den blå slidse skubbes halvt tilbage, så humlebierne kun kan flyve ind ad et hul med en tragt (2). Tragten i stadet gør, at bierne ikke kan flyve ud igen. Efter en halv dags tid er alle bierne tilbage i stadet; slidsen skydes helt for, og stadet kan nu flyttes.

© 2021 Borregaard Bioplant ApS